ESRI_AGS_NET_WEBADF 10.0.0.0
Wyniki
Expand
Zawartość Mapy
Collapse
Kliknij, aby rozwinąć lub zwinąćsozologiczna
Kliknij, aby rozwinąć lub zwinąćPodział sekcyjny mapy
Kliknij, aby rozwinąć lub zwinąćPodział administracyjny
Kliknij, aby rozwinąć lub zwinąćPodklad rastrowy
Kliknij, aby rozwinąć lub zwinąćFORMY OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO punktowe
Kliknij, aby rozwinąć lub zwinąćREKULTYWACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO punktowe
Kliknij, aby rozwinąć lub zwinąćPRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO wszystko
Kliknij, aby rozwinąć lub zwinąćNIEUŻYTKI
Kliknij, aby rozwinąć lub zwinąćCIEKI
Kliknij, aby rozwinąć lub zwinąćDEGRADACJA KOMPONENTÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO wszystko
Kliknij, aby rozwinąć lub zwinąćFORMY OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO powierzchniowe
Collapse